Szolgáltatásaink

Alkalmazkodva ügyfeleink igényeihez, szolgáltatásaink a humán erőforrás-gazdálkodás és a vállalati működés számos területét átfogják.

Services

Serving our customers' needs, our services extend to various areas of human resource management and enterprise operations.

img

Személyzeti tanácsadás

Személyzeti tanácsadási szolgáltatásunk a magyar közép- és felsővezetők, valamint speciális tudással rendelkező szakemberek keresésére specializálódik. Jól szervezettség és a munkaerőpiac széleskörű feltárása iránti elhivatottság jellemez bennünket.

HR consulting services

Our HR consulting services are aimed for finding management and executive level personnel as well as field experts on the Hungarian market. We excel in our organized approach and commitment for the deepest possible exploitation of the job market.

img

Szervezetfejlesztés

A Kvalinet a szervezetfejlesztés területén széles körű szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére. Legyen szó vezetői képzésről, kompetenciafelmérésről vagy stratégiai tervezésről, a Kvalinet egyedi megoldásokat nyújt minden területen.

Organization development

Kvalinet provides it customers a wide range of services in organization development. Whether it's management development, competency analysis or strategic planning, Kvalinet is able to provide customized services in every area.

img

Üzleti tanácsadás

Üzleti tanácsadási szolgáltatásaink kiterjednek a vezetői tanácsadás, a stratégia és az egyes vállalati funkciókkal (értékesítés, szolgáltatásmenedzsment, beszerzés, adminisztratív háttérterületek) kapcsolatos tanácsadási munkák területére.

Business consulting

Our business consulting services include managament consulting, strategy consulting as well as process consulting activities for various business areas (sales, service management, procurement, administrative back-office).

img

Informatikai tanácsadás

Informatikai tanácsadási szolgáltatásaink magukban foglalják az informatikai stratégia kialakítását, az infrastruktúra és alkalmazáskörnyezet átvilágítását és teljes informatikai projektekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatásokat.

IT consulting

Our IT consulting services include designing the IT strategy, audit and due diligence activities for infrastructure and application landscape, as well as project consulting services

img

Humán erőforrás kutatás

A Kvalinet több futó humán erőforrás kutatási projektben vesz részt. Kutatási területeink elsősorban a szervezetfejlesztés és a vezetési, valamint motivációs elméletek körül csoportosulnak, munkatársaink aktív együttműködést folytatnak több vezető magyar egyetem kutatóival.

HR research

Kvalinet participates in various running HR research projects. Our research activities are focused around organization development, management and motivational theories. We are actively cooperating with the researchers of more leading Hungarian universities.

Why us?

We are introducing some of our qualities we think sets us apart from the market. Along with that, we give an insight into Kvalinet in numbers.

Miért mi?

Néhány olyan tulajdonságunkat mutatjuk be, amelyek különlegessé tesznek minket a piacon. Emellett megmutatjuk a Kvalinetet számokban.

A kicsi szép

Kis cég vagyunk, ezért kevés projektünk fut egyszerre. Ügyfeleink viszont így teljes figyelmünket élvezhetik és biztosak lehetnek benne, hogy minden igényükre reagálunk.

Small is beautiful

We are a small company, thus we only have a few projects running parallelly. Our customers, however, enjoy our undivided attention and can be certain that all their demands will be acted upon.

Ügyfélcentrikus

Customer centric

Minden egyedi

Hiszünk benne, hogy minden ügyféligény egyedi, így a megoldásnak is annak kell lennie. Nincs futószalagunk és büszkék vagyunk a kreativitásunkra.

Everything is unique

We firmly believe that all customer requirements are unique, thus solutions need to be customized as well. We don't employ production lines and are proud of our creativity.

Egyedi megoldások

Tailor made

A tapasztalat biztonsága

Tanácsadóink jelentős tapasztalattal rendelkeznek a magyar és nemzetközi piacon. Kiterjedt személyes kapcsolati hálózatuk számos nehéz feladat megoldásában tud segíteni ügyfeleinknek is.

Experience makes safe

Our consultants have gathered significant experience in the Hungarian and international market. Their extensive personal contact network can help solving tough problems for our customers.

Kapcsolati háló

Contact network

Árbevétel (MFt) Revenue (HUF millions)
Ügyfeleink száma Number of customers
Elkészült tanulmányok Studies completed
Leírt oldalak Pages completed

Toborzási módszereink

A toborzás során hagyományos, adatbázisra épülő keresés mellett kreatív megoldásokat alkalmazunk. Mindezek mellett szenior tanácsadónk kapcsolati hálójára, valamint jelölti körére egyaránt hagyatkozunk. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy közvetlen megkeresés révén olyan, aktívan dolgozó szakembereket is felkutassunk, akiket véletlenszerűen vagy adatbázisokban nem találnánk meg, de a pozíciótól függően alkalmazzuk a hirdetéses keresést is. Munkánk során a jelöltek éppen olyan fontosak, mint a megbízók, és ennek eredményeként mindkét oldal támogatására és együttműködésére számíthatunk, amely elengedhetetlen az aktuális piaci trendek és információk megszerzéséhez. Aktívan figyelemmel kísérjük a Magyarországon működő külföldi szervezetek, valamint kereskedelmi- és iparkamarák rendezvényeit, mely ugyancsak alapját képezi a személyes hálózati kapcsolatrendszer folyamatos bővülésének.

Recruitment methods

In our recruitment process, we apply innovative solutions in addition to the traditional, database oriented search apporach. In addiion to that, we rely on the extensive network of and extensive knowlege of candidates of our senior consultants. We are making a great effort to look for active experts via direct contact methods who cannot be reached by random or in any of the database. Depending on the position to be filled we also advertise. We are convinced that the candidates are as important as our customers and treat them with respect. Thus, we enjoy the trust and support of both sides that is inevitable to acquire actual market data and trends. We also follow the events of foreign trade organizations and chambers of commerce. thereby extending our personal contact network.

Hogyan dolgozunk?

How do we work?

Executive

Munkatársaink

Állandó munkatársaink mellett ügyfeleink igénye és a feladat jellege szerint vonunk be külső szakértőket is.

Our staff

In addition to our permanent staff, we also work with external professionals adapting to our clients' needs and the specific nature of the tasks.

Frisch Tamás

Ügyvezető

Tamás Frisch

General Manager

Jogi szakokleveles közgazdász. Több, mint 20 év értékesítési tapasztalattal rendelkezik komplex üzleti szolgáltatások terén, több milliárd forint értékű informatikai és üzleti szolgáltatási projekt értékesítése és megvalósításuk nyomon követése fűződik a nevéhez. 10 évig volt a HP Magyarország államigazgatási üzletágának vezetője. Angol és német nyelven tárgyalóképes.

With a degree of MSc. in Economics and Law, Tamás has more than 20 yeard of experience in selling complex business services. He has participated in the sale and implementation overview of IT and business advisory projects worth millions of dollars. He had been Head of Public Services of HP Consulting in Hungary for over 10 years. Tamás speaks fluent English and German.

Link Magdolna

Szenior tanácsadó

Okleveles közgazdász, külkereskedelmi szakon. 20 évet dolgozott nemzetközi személyzeti tanácsadói területen. Több száz felső- és középvezető, illetve specialista kiválasztásában vett részt Magyarországon és külföldön, elsősorban ipari – főként autóipari – és FMCG területen. Angol, német és francia nyelven tárgyalóképes.

Magdolna Link

Senior Consultant

Graduated as MSc. in Economics and Foreign Trade, Magdolna has been employed for 20 years for international companies as recruitment specialist. She has participated in the recruitment of hundreds of managers, executives and specialists in Hungary and worldwide. She has experience in HR consulting for manufacturing, automotive and FMCG industries. Magdolna speaks fluent English, German and French.

Hámori Viktória

Tanácsadó

Okleveles közgazdász, kommunikációs szakértő. Korábbi PR tanácsadói munkái során lehetősége volt alkalmazotti és ügynökségi oldalról egyaránt megismerni a vállalati környezetet, főként informatikai és telekommunikációs területen. Tanácsadói tevékenységgel közel 5 éve foglalkozik. Önálló tanácsadóként kis- és középvállalkozások kiválasztási folyamataiban vett, részt, míg searcherként magasabb pozíciók betöltésére irányuló tevékenységben is aktívan közreműködött. Angol és német nyelven tárgyalóképes.

Viktória Hámori

Consultant

Graduated as MSc. in Economics and MSc. in Communications. During her previous employments as PR specialist, Viktória has had the opportunity to experience the multinational corporate culture from both employee and agency side, especially in the IT and Telecommunications industries. She has been pursuing consulting activities for 5 years. As an independent consultant, she has participated in the recruitment activities of small and medium enterprises, while recruiting executive positions as a searcher. Viktória speaks fluent English and German.

Dr. Török Gábor PhD

Kompetencia szakértő

Okleveles szociológus, c. egyetemi docens, vezetéstudományból szerzett PhD fokozattal. Több nemzetközi tanácsadó cég alkalmazottjaként számos vezetői értékelést és auditot végzett. Szervezetfejlesztési és coaching gyakorlata mellett specialistája a kiválasztási folyamat részeként végzett egyéni kompetencia- vizsgálatoknak. Angol nyelven tárgyalóképes.

Dr. Gábor Török PhD

Expert in Competencies

Graduated as MSc. in Social Sciences, Associate Professor with a PhD in Organisational Development. As an employee of multiple international consulting companies, he has conducted numeruous management surveys and audits. In addition to his experience in organisational development and coaching, he is a specialist of individual competency surveys made as a part of the recruitment process. Gábor speaks fluent English.

Kállai Zoltán

Szenior tanácsadó

Bölcsész diplomás vezetési tréner és személyzeti tanácsadó. 25 éve dolgozik nemzetközi tanácsadó és tréner cégeknél. Több mint száz hazai és nemzetközi cégnél tartott többirányú tréningprogramokat ill. vett részt a szakemberkeresési és kiválasztási projektekben. Német nyelven tárgyalóképes.

Zoltán Kállai

Senior Consultant

Graduated as Bachelor of Arts. Management trainer and recruitment consultant with 25 years of experience at international consulting and training companies. Zoltán has delivered multidisciplinary training programs and participated in recruitment and selection projects at more than a hundred domestic and international companies. Gábor speaks fluent German.

KAPCSOLAT

Örömmel vesszük megkeresését, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

CONTACT US

Please contact us by any channels listed, we will be more than happy to reply to you.

Cím

1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 18.

Address

1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 18.